Er is in de historie erg veel veranderd op het gebied van nieuws, maar waar moeten we nu echt goed op letten?

Sinds Kaïn en Able is de mensheid gewelddadig en agressief tegen elkaar blijven optreden. We moeten nog een remedie vinden die de mens in staat stelt om niet alleen de verleiding te weerstaan om een gewelddadige daad te plegen, maar om alle gewelddadige handelingen samen te verlichten. Of deze daden nu tegen de mens of tegen de natuur worden gepleegd, het bestaan van de geesteswetenschappen is een hachelijke onderneming geworden. Vandaag de dag worden te veel bosbranden veroorzaakt door de gewelddaden van de mens op de natuur. De enorme vervuiling die we in onze meren, rivieren en oceanen zien, wordt allemaal veroorzaakt door de onverschilligheid van de mens en gewelddadige daden tegen het delicate evenwicht van de natuur. Het is echter niet verwonderlijk dat de mens nog steeds gewelddadige daden tegen elkaar pleegt. We zien en horen het elke dag. En toch gaat het geweld alleen maar door.

Ga terug naar de Bijbelse tijd om de historie goed te leren kennen

We moeten teruggaan naar de Bijbelse tijd om de echte wortel te achterhalen van hoe de evolutie van de duistere kant van de mensheid zich meester maakte van de mensheid. Hier zijn Adam en Eva bezweken aan de verleidingen van de verboden vrucht. Sindsdien heeft de mens de drang tot egoïsme, hebzucht, lust en haat ontwikkeld. De mensheid was en is nog steeds begiftigd met attributen van goedheid en deugd. Een empathie voor alle levende wezens. Toen de verboden vrucht werd gegeten is de hele mensheid in de verleiding gekomen en zijn velen bezweken aan de duistere kant van de persoonlijkheidskenmerken.

  • Te veel van de problemen van de wereld stammen uit het begin. Wanneer we zo vaak hebben gehoord wanneer de gemoederen oplaaien, kunnen we niet allemaal met elkaar opschieten. Simpel genoeg, juist! Niet zo! Allemaal door de geschiedenis heen waar er licht is geweest, is er duisternis geweest.
  • In ieder mens sinds Adam en Eva is er goedheid en dan zijn er duistere verlangens. Verlangens die, als ze de persoonlijkheid van zichzelf mogen overweldigen, te vaak egoïsme, hebzucht, lust en haat aan de oppervlakte komen en de eigenschappen van goedheid en deugd verdrinken. De ongrijpbaarheid van het opgeven van de duistere kant van de mensheid is al eeuwenlang verontrustend voor de mensheid.

Tegenwoordig is er veel nieuws te vinden over leiders op deze wereld

De leiders die vandaag de dag aan de macht zijn, hebben vaak temperament laten zien waar de duistere persoonlijkheidskenmerken hun bewuste poging om daden van egoïstische verlangens te verzachten, hebben overweldigd. Deze egoïstische verlangens hebben de wereld op het toppunt van wereldwijde conflicten geplaatst. Nu is de vraag: kan de mensheid door bewuste inspanning niet in de verleiding komen om de duistere kant van het zelf te laten regeren over hun daden? Zo provocerend als dat kan zijn, kunnen we dat ook. En toch blijft de wereld draaien om de duistere kant van te veel mensen die de heerschappij van de macht hebben.

Alle acties van grote leiders hebben invloed op de bevolking

Sommigen zijn zich misschien niet volledig bewust van de invloed van hun acties op anderen. Een onbewuste spontane daad van agressie, een aansporing tot het moment dat de gedachte zijn actie inhaalt, bestaat in de hoofden van de mens al sinds Kaïn en Able. Door de hele geschiedenis heen hebben dit soort agressieve acties te veel van het lijden en de ellende van de mensheid veroorzaakt.