Lokaal Nieuws

Al het belangrijke nieuws op 1 pagina

Wat onderscheid Amerika zo ontzettend met alle andere landen in deze wereld? Een aantal kernpunten!

Wat de Verenigde Staten onderscheidt van de meeste andere landen in de wereld is onze Grondwet en de grondwettelijke garanties, met name op het gebied van de bescherming/vrijheden, de vrijheid en de rechtvaardigheid, voor iedereen! We mogen nooit toestaan dat iemand kiest – en kiezen – welke van deze landen we selectief willen beschermen, terwijl we anderen negeren!

  • Het is essentieel om grondig te overwegen, de ongewenste gevolgen, van het toestaan van korte – termijn, dus – zogenaamde voordelen/redenen, om over – regel, langere – termijn effecten, enz! We moeten, doen wat we kunnen, om deze te beschermen, en ons echt bekommeren om al onze RIGHTS!
  • Met dat in gedachten zal dit artikel proberen om, in het kort, te overwegen, te onderzoeken, te herzien en te bespreken, met behulp van de mnemonische benadering, waarom dit zo’n belangrijke, belangrijke vereiste/noodzaak is, om onze persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, voor het behoud van de integriteit van de Amerikaanse manier van leven.

1. Religieus; rechten; relevant; reëel

We moeten de Vrijheid van Religie beschermen, maar, realiseer je, dit betekent niet, het creëren van een nationale religie, of zo – genaamd, lakmoesproef. Amerikanen moeten toestemming krijgen om te genieten van welke religie dan ook, ze streven naar, maar ook, als ze dat willen, verwerpen ze de religie! Elk van onze rechten, of het nu gaat om religie, de pers, vrije meningsuiting, etc., moet worden behouden en beschermd! We kunnen ons geen achterlijke – denkwijze veroorloven, maar hebben relevante, duurzame leiders nodig, die Amerika op de eerste plaats zetten, voor elke persoonlijke/politieke agenda, en/of, zelf – belang! De macht van degenen die beweren, evangelisch te zijn, potentieel, bedreigt, de onafhankelijkheid, onze Founding Fathers, gezocht! Hou het reëel!

2. Inzichten; inspireren; ideeën; idealen; ideologie

Wat zijn wij, zonder de kernideologieën, gewaarborgd door onze Grondwet? De Amerikanen moeten de idealen bezitten, die kwaliteitsvolle ideeën voortbrengen, die ons inspireren, naar, met respect voor en op zoek naar de bescherming van elk van onze gewaarborgde rechten! Bemoeit u zich met uw persoonlijke inzichten, met het selecteren van leiders, die het grotere goed dienen?

3. Groter goed:

Veel mensen vandaag de dag, angst, de retoriek gearticuleerd door president Trump, bedreigt, de vrijheid van de pers, vrije meningsuiting, het evenwicht van de machten, en de scheiding van kerk en staat. De enige manier waarop we invloed kunnen uitoefenen, een betere naleving van de grondwettelijke waarborgen, is door te eisen dat ambtenaren het grotere goed dienen, in plaats van een persoonlijke/politieke agenda. Zij moeten zich realiseren dat het hun plicht is om alle Amerikanen te dienen, in plaats van alleen maar hun belangrijkste aanhangers!

4. Genezing; hoofd / hart; menselijk:

Publieke leiders moeten de beste logische en emotionele componenten gebruiken, in een hoofd/hart balans, en zich richten op het helen van wonden, en verdeeldheid, in plaats van enige persoonlijke agenda, etc! Als een leider niet menselijk is, is hij ongeschikt om kiezers te vertegenwoordigen!

5. Tijd – getest; tijdig; trends:

Het samenvoegen van tijd – geteste kennis en vaardigheden, op een goede manier – weloverwogen, tijdig, met gebruik van de meest betekenisvolle trends, is noodzakelijk, om mensen samen te brengen, voor het grotere goed!

6. Oplossingen; duurzaam; systeem; sterker; service:

Overheidsambtenaren moeten het niveau van dienstverlening leveren, dat duurzame oplossingen introduceert, en een systeem, dat onze grote natie sterker maakt en de combinatie biedt van het tot stand brengen, het behoud van al onze rechten, vrijheden en vrijheden, voor iedereen!

Er is in de historie erg veel veranderd op het gebied van nieuws, maar waar moeten we nu echt goed op letten?

Sinds Kaïn en Able is de mensheid gewelddadig en agressief tegen elkaar blijven optreden. We moeten nog een remedie vinden die de mens in staat stelt om niet alleen de verleiding te weerstaan om een gewelddadige daad te plegen, maar om alle gewelddadige handelingen samen te verlichten. Of deze daden nu tegen de mens of tegen de natuur worden gepleegd, het bestaan van de geesteswetenschappen is een hachelijke onderneming geworden. Vandaag de dag worden te veel bosbranden veroorzaakt door de gewelddaden van de mens op de natuur. De enorme vervuiling die we in onze meren, rivieren en oceanen zien, wordt allemaal veroorzaakt door de onverschilligheid van de mens en gewelddadige daden tegen het delicate evenwicht van de natuur. Het is echter niet verwonderlijk dat de mens nog steeds gewelddadige daden tegen elkaar pleegt. We zien en horen het elke dag. En toch gaat het geweld alleen maar door.

Ga terug naar de Bijbelse tijd om de historie goed te leren kennen

We moeten teruggaan naar de Bijbelse tijd om de echte wortel te achterhalen van hoe de evolutie van de duistere kant van de mensheid zich meester maakte van de mensheid. Hier zijn Adam en Eva bezweken aan de verleidingen van de verboden vrucht. Sindsdien heeft de mens de drang tot egoïsme, hebzucht, lust en haat ontwikkeld. De mensheid was en is nog steeds begiftigd met attributen van goedheid en deugd. Een empathie voor alle levende wezens. Toen de verboden vrucht werd gegeten is de hele mensheid in de verleiding gekomen en zijn velen bezweken aan de duistere kant van de persoonlijkheidskenmerken.

  • Te veel van de problemen van de wereld stammen uit het begin. Wanneer we zo vaak hebben gehoord wanneer de gemoederen oplaaien, kunnen we niet allemaal met elkaar opschieten. Simpel genoeg, juist! Niet zo! Allemaal door de geschiedenis heen waar er licht is geweest, is er duisternis geweest.
  • In ieder mens sinds Adam en Eva is er goedheid en dan zijn er duistere verlangens. Verlangens die, als ze de persoonlijkheid van zichzelf mogen overweldigen, te vaak egoïsme, hebzucht, lust en haat aan de oppervlakte komen en de eigenschappen van goedheid en deugd verdrinken. De ongrijpbaarheid van het opgeven van de duistere kant van de mensheid is al eeuwenlang verontrustend voor de mensheid.

Tegenwoordig is er veel nieuws te vinden over leiders op deze wereld

De leiders die vandaag de dag aan de macht zijn, hebben vaak temperament laten zien waar de duistere persoonlijkheidskenmerken hun bewuste poging om daden van egoïstische verlangens te verzachten, hebben overweldigd. Deze egoïstische verlangens hebben de wereld op het toppunt van wereldwijde conflicten geplaatst. Nu is de vraag: kan de mensheid door bewuste inspanning niet in de verleiding komen om de duistere kant van het zelf te laten regeren over hun daden? Zo provocerend als dat kan zijn, kunnen we dat ook. En toch blijft de wereld draaien om de duistere kant van te veel mensen die de heerschappij van de macht hebben.

Alle acties van grote leiders hebben invloed op de bevolking

Sommigen zijn zich misschien niet volledig bewust van de invloed van hun acties op anderen. Een onbewuste spontane daad van agressie, een aansporing tot het moment dat de gedachte zijn actie inhaalt, bestaat in de hoofden van de mens al sinds Kaïn en Able. Door de hele geschiedenis heen hebben dit soort agressieve acties te veel van het lijden en de ellende van de mensheid veroorzaakt.

Waarom is dakloosheid nog steeds een groot probleem in Nederland en de wereld, en wat kan er aan gedaan worden

Dakloosheid is een groot probleem geworden in de Verenigde Staten en in de hele wereld. Er kunnen miljoenen mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben. Wat een trieste situatie. De daklozen zijn in bijna alle steden in de meeste landen aanwezig en goed zichtbaar.

  • Natuurlijk wil iedereen gelukkig zijn en niet lijden. Dat geldt ook voor daklozen. Niemand wil ongelukkig en ellendig zijn. Het niet hebben van een of ander huis om in te wonen kan veel ellende met zich meebrengen. Het is moeilijk om je gelukkig te voelen als je geen huis hebt en je honger hebt. De materiële dingen van het leven nemen allemaal geld aan dat deze mensen niet hebben.
  • We kunnen medeleven voelen als we mensen op de stoep zien slapen en op straat zien bedelen. We kunnen ook medelijden hebben met hen in wat een uiterst wanhopige situatie lijkt te zijn. We voelen misschien minachting voor hen als ze gezond lijken en we vinden dat ze in staat moeten zijn om een baan te krijgen en te werken voor geld.

Mensen die dakloos zijn hebben altijd een keuze, of toch niet?

Het is waar dat mensen er niet voor zouden kiezen om dakloos te zijn als ze een keuze hadden. Er zijn ongelukkige omstandigheden in hun leven gekomen waardoor ze geen plaats meer hebben om naar huis te bellen. Ze kunnen verloren gaan voor hun familie, die misschien bereid is om te helpen als ze hen zouden kunnen vinden. Er zijn veel mensen die dakloos zijn omdat ze het gevoel hebben dat er geen alternatief is.

  • Er moeten duizenden multimiljonairs en miljardairs zijn die op tonnen geld zitten en die zouden kunnen helpen. Waarom moet iemand zoveel geld oppotten? Hoewel het waar is dat vele miljonairs en miljardairs miljoenen mensen proberen te helpen via hun stichtingen, zijn er zoveel mensen die nooit kunnen profiteren van hun schijnbare vrijgevigheid.
  • De daklozen behoren tot deze categorie. Ze kunnen misschien een plek vinden om te slapen en op te ruimen via daklozenopvang die door de overheid of privé wordt gefinancierd, maar het is vaak erg moeilijk om aan die manier van leven te ontsnappen. Het lijkt een hopeloze situatie.

Tijdens de Tweede wereldoorlog werden er veel mensen dakloos gemaakt

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden mensen van Japanse afkomst die in de Verenigde Staten van Amerika aan de westkust woonden met geweld uit hun huizen verwijderd. Ze werden ondergebracht in Amerikaanse concentratiekampen die in afgelegen en desolate gebieden van het land waren gebouwd. Ze werden in principe mensen zonder thuis, hoewel ze een plek om te slapen en te eten kregen. Ze werden verwijderd uit de normale samenleving en opgesloten in prikkeldraadverblijven onder de waakzame ogen van gewapende bewakers. Ze werden behandeld als tweederangsburgers en werden heringedeeld als niet-staatsburgers of vijandelijke vreemdelingen. Het was een tijd van wanhoop.

  • Deze kampen waren niet zoals de concentratiekampen van Europa, waar veel Joden te lijden hadden onder extreme ontberingen, wreedheid en de dood. Toch werden de mensen uit hun huizen gehaald en ontdaan van bijna al hun aardse bezittingen. Ze verloren hun huizen en hun levensonderhoud.

Veel mensen leven nog steeds als daklozen en hebben trauma’s opgelopen

De mensen van Japanse afkomst die in de kampen werden geplaatst, hebben zwaar geleden. Toch hielden ze vol. Ze gaven de hoop niet op. Ze keken uit naar een betere tijd waarin het leven comfortabel zou zijn en hun dromen konden worden vervuld. Het duurde voor velen lang om te herstellen van de beproeving van die jaren van gevangenschap en sommigen hebben dat nooit gedaan, maar ze waren uiteindelijk meestal succesvol in het overwinnen van de extreme beproevingen die hen werden aangedaan.

  • Dak- en thuisloosheid is moeilijk te verdragen. Het is een enorm probleem in de wereld. Toch moeten deze mensen bereid zijn om naar de toekomst te kijken en te proberen hun situatie te verbeteren. We kunnen allemaal helpen door meer medeleven en zorg voor anderen te hebben op wat voor een kleine manier dan ook.

© 2020 Lokaal Nieuws